روزنامه صبا

روزنامه صبا

پرونده شنبه های چالشی صبا

اصغرهمت: کاری به سینمای این مملکت ندارم!


 در پرونده چالش این هفته صبا به «کارکرد سوپر استار در رسانه» پرداخته‌ایم.

 در پرونده چالش این هفته صبا به سراغ دغدغه‌ای رفتیم که این روزها عمدتا برای مخاطب مسئله شده است. مخاطب امروز رسانه در مواجه با یک اثر و انتخاب به دیدن یک فیلم ممکن است فیلم را به واسطه بازیگرانی که در فیلم هستند ملاک اولیه خود قرار می دهد،  اما پس از چند قسمت از این انتخاب دلسرد شده و دیگر حتی نمی‌تواند یک قسمت دیگر از سریال را هم دنبال کند، در حالی که ممکن است بازیگر محبوب او در این سریال و یا فیلم نقش اول را ایفا کرده باشد. این  اتفاق دست کم برای هر ایرانی رخ داده است و در نهایت باعث بلاتکلیفی مخاطب با چهره‌های محبوب و سوپر استارهای ایرانی شده است. خبرنگار صبا با این موضوع چالشی که سوپراستارهای سینمایی در صنعت فیلم چه کارکردی دارند به سراغ اصغر همت رفته است.

اصغر همت در پاسخ به سوال «کارکرد سوپر استار در رسانه چیست؟» گفت: من اصلا خودم را سینمایی نمی دانم و کاری به سینمای این مملکت ندارم و این سوال را از سینمایی هایی بپرسید که صاحب آن شده‌اند.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است