روزنامه صبا

روزنامه صبا

پرونده شنبه های چالشی صبا

فرزاد موتمن: ترجیح می‌دهم سکوت کنم!


 در پرونده چالش این هفته صبا به «کارکرد سوپر استار در رسانه» پرداخته‌ایم.

 در پرونده چالش این هفته صبا به سراغ دغدغه‌ای رفتیم که این روزها عمدتا برای مخاطب مسئله شده است. مخاطب امروز رسانه در مواجه با یک اثر و انتخاب به دیدن یک فیلم ممکن است فیلم را به واسطه بازیگرانی که در فیلم هستند ملاک اولیه خود قرار می دهد،  اما پس از چند قسمت از این انتخاب دلسرد شده و دیگر حتی نمی‌تواند یک قسمت دیگر از سریال را هم دنبال کند، در حالی که ممکن است بازیگر محبوب او در این سریال و یا فیلم نقش اول را ایفا کرده باشد. این  اتفاق دست کم برای هر ایرانی رخ داده است و در نهایت باعث بلاتکلیفی مخاطب با چهره‌های محبوب و سوپر استارهای ایرانی شده است. خبرنگار صبا با این موضوع چالشی که سوپراستارهای سینمایی در صنعت فیلم چه کارکردی دارند به سراغ فرزاد موتمن رفته است.

فرزاد موتمن در پاسخ به سوال «کارکرد سوپر استار در رسانه چیست؟» گفت: بگذارید من جوابی ندهم…. مشکل خود سوپراستارها نیستند که دلم نمی خواهد راجع به آن ها حرف بزنم. مشکل از سیستم است و این سوپراستارهایی که ما داریم محصول همین سیستم هستند. این اشخاص را برای مردم درست کردند و بعد در نظام رانتی قرارشان دادند. ما در شرایطی بسیار غیر طبیعی زندگی می کنیم و من حوصله اینکه در سن ۶۷ سالگی بابت نظری که می دهم بازخواست شوم را ندارم پس بنابراین ترجیح می دهم سکوت کنم، حدود یک سال و نیم است که دیگر هیچ نظری درباره سینما نمی‌دهم.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است