روزنامه صبا

روزنامه صبا

پرونده شنبه های چالشی صبا

مریم بحر العلومی: همه این ماجراها ما را به یک آدرس می‌برد… 


 در پرونده چالش این هفته صبا به «کارکرد سوپر استار در رسانه» پرداخته‌ایم.

 در پرونده چالش این هفته صبا به سراغ دغدغه‌ای رفتیم که این روزها عمدتا برای مخاطب مسئله شده است. مخاطب امروز رسانه در مواجه با یک اثر و انتخاب به دیدن یک فیلم ممکن است فیلم را به واسطه بازیگرانی که در فیلم هستند ملاک اولیه خود قرار می دهد،  اما پس از چند قسمت از این انتخاب دلسرد شده و دیگر حتی نمی‌تواند یک قسمت دیگر از سریال را هم دنبال کند، در حالی که ممکن است بازیگر محبوب او در این سریال و یا فیلم نقش اول را ایفا کرده باشد. این  اتفاق دست کم برای هر ایرانی رخ داده است و در نهایت باعث بلاتکلیفی مخاطب با چهره‌های محبوب و سوپر استارهای ایرانی شده است. خبرنگار صبا با این موضوع چالشی که سوپراستارهای سینمایی در صنعت فیلم چه کارکردی دارند به سراغ مریم بحر العلومی رفته است.

مریم بحر العلومی در پاسخ به سوال «کارکرد سوپر استار در رسانه چیست؟» گفت: حضور بازیگر حرفه های و شناخته شده برای کارگردان نعمت بزرگی است اما ملاک و معیار اثر خوب نیست و عوامل بسیار مهم تر و وسیع تری در فیلم خوب تاثیر دارند. من احساس می‌کنم،ریشه کل این ماجراها ما را به یک آدرس می‌برد.  اینکه نظام سرمایه داری سایه‌اش را بر همه چیز انداخته است. وقتی کلا اسم ده بازیگر روی میز تمام کارگردان ها قرار دارد دیگر حتی نمی‌شود از واژه مافیا استفاده کرد چرا که دیگر این روش‌های متداول تبدیل به روالی همه گیر شده است و متاسفانه در حال حاضر همه به همین شکل کار می‌کنند. در این شرایط اگر من به عنوان یک کارگردان ریسک کنم و انتخاب‌های متنوع‌تری را در انتخاب بازیگر برای بستن کست خود لحاظ کنم، نه تنها هیچ کس مرا حمایت نمی‌کند بلکه ممکن است بابت این انتخاب ها فارغ از نتیجه گیری آن سرزنش شوم. با این حساب اگر فیلمساز ریسک کند و بدون توجه به آن لیست بخصوص، به بازیگران توانمند دیگر فرصت حضور در فیلم را بدهد و باعث درخشش او شوند قطعا باعث خواهند شد که آن لیست محدود، وسیع تر شود و دست کارگردانان دیگر و همچنین مخاطب برای انتخاب متعدد‌تر و متنوع تر شود. قطعا مسیر پرچالش و پرریسکی برای کارگردان است که به سراغ بازیگران دیگر برود اما من از این مسیر خسته نمی‌شوم و از دادن نقش های تکراری به بازیگران چهره بیزارم.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است