روزنامه صبا

روزنامه صبا

پیام محمد خزاعی به جشنواره بین المللی فیلم حوا

تصویر زن در سینمای ایران عفیف و باشکوه است


پیام محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی

در همه جوامع بشری خانواده ی پویا هسته انکارناپذیر یک جامعه رو به رشد و زنده است. هرگاه به «زن» به عنوان محور اصلی و بنیادین خانواده مجال و بهایی در خور داده شده، پایه های اصلی خانواده مستحکم شده است. زن، رکن مهم جامعه‌ای با آموزه های مذهبی، تحکیم خانواده و ارزش های نهادینه شده آن است و زنان و بانوان به عنوان نقطه پرگار و محور شکل گیری و قوام خانواده، نقشی اساسی و خطیر به عهده دارند و سلامت و سعادت جامعه، رابطه مستقیم با معنویت و مصونیت خانواده دارد.

قاطبه فرهنگ و هنر و به خصوص سینمای ایران، در خط مقدّم پاسداری و حراست از نهاد خانواده و تکریم جایگاه زن قرار دارند و درطول این سالها همه همت خود را مصروف این کرده‌اند که چهره تازه ای از فضایل زن در سینمای ایران ترسیم شود، تصویری با وقار، عفیف، وفادار، شکوهمند، پرتلاش، ایثارگر و حامی خانواده که جای آن تا پیش از انقلاب اسلامی در ساحت سینمای ایران، منطقه و جهان به شدت خالی بود.

خوشبختانه، در دولت سیزدهم که در آن گفتمان معنویت و عدالت تقویت شده، نیاز به بازطراحی و بازآفرینی نقش زن در سینمای ملی و بین المللی احساس شد تا با انعکاس واقعی جایگاه زنان و خانواده در جامعه‌ی ایرانی، به تصحیح سیمای مخدوش و ترمیم چهره‌ی مغلوبی که مقصدی جز جلب رضایت غول‌های رسانه‌ای دین‌گریز نداشته‌اند و ندارند، بپردازد.

مدیران و متولیان فرهنگی، حتی، بیش از خالقان آثار و هنرمندان باید در قبال صیانت از سرمایه ارزشمند خانواده مسئول و پاسخگو باشند. برخی از سینماگران با سوگیری به سمت وجوه تجاری هنر ونادیده گرفتن شاخصه‌های تربیتی و فرهنگی تصویر و سینما در حق خانواده ایرانی مسلمان، جفا کرده اند. رسالت سینما به دلیل کارکردهای چندگانه تفریحی و فرهنگی و آموزشی گسترش نشاط اجتماعی و در عین حال رشد و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه است. به نظر می‌رسد در برخی مقاطع نسبت به این رسالت غفلت شده است. تردیدی نیست که تهدید کانون خانواده و تضعیف و تحقیر آن، به گسست نسل ها و بی پشتوانگی و رهاشدگی جوانان و نوجوانان منجر خواهد شد.

«جشنواره‌ی سینمایی حوا» یکی از سکوها و خاکریزهای این مواجهه‌ و مبارزه‌ی فرهنگی‌ است که با زمان‌آگاهی و دوراندیشی بنیاد بین المللی گوهرشاد و حمایت دیگر سازمان ها و نهادهای فرهنگی کشور بنا شده است. رویدادی که خواهد کوشید با ارجاع به تمدن ایرانی‌اسلامی، منزلت ممتاز خانواده را یادآوری نماید و بنا به غیرت و تعصب هنرمندان، مولّد سینمایی باشد که با غرور و فخر، مروّج اصالت زن و خانواده‌ی ایرانی در محافل ملّی و بین‌المللی باشد. این جشنواره فارغ از کلیشه‌های ناکارآمد و مستعمل، تصویری موجّه و موثر و مبتنی بر آموزه‌های مذهبی و الگوهای نوین اجتماعی از زن بیافریند. پیروی از درس‌گفتارهای ارزشمند رهبر عالیقدر در حوزه‌‌ی فرهنگ و هنر، انعکاس رویکردهای خانواده‌محور دولت مردمی و فراگیری استانی این رویداد، از اولویت‌های نخستین دوره‌ی این جشنواره است که قطعاً تلاش دست‌اندرکاران مورد رضایت حضرت حق است و اقبال مخاطبان را در پی خواهد داشت. با تاکید بر استمرار حرفه‌ای این جشنواره و بررسی نتایج هنری و اثرگذاری اجتماعی آن، روزگاری درخشان‌ را برای سینمای جمهوری اسلامی ایران آرزو می‌کنم.

محمد خزاعی

معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی کشور

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است