روزنامه صبا

روزنامه صبا

پرونده شنبه های چالشی صبا

کیوان کثیریان:اثر تاریخی و مذهبی در ایران هزار صاحب دارد


در پرونده چالش این هفته صبا به «جای خالی حماسه عاشورا در  قاب سینما» پرداخته‌ایم.

صبا در پرونده های چالشی این هفته به این مسئله می پردازد که چرا قیام امام حسین (ع) و حماسه عاشورا در سینما بازتاب اندکی داشته است؟ و چه مسائلی باعث شده است که فیلمسازان دینی کمتر به سراغ این موضوع برای بازنمایی بروند! آنچه که صبا در این چالش آن را بیشتر محور گفت و گو با صاحب نظران قرار داده است، بازنمایی قیلم امام حسین (ع) در سینما است. هرچند آثار سریالی و … نیز در این موضوع چندان زیاد نبوده و نیستند.

کیوان کثیریان:اثر تاریخی و مذهبی در ایران هزار صاحب دارد

هر سال یک بار این سوال از ما پرسیده می شود و از نظر من بیشترین مشکل در تولید نشدن اثر در  نهادهای تائید کننده‌ای است که بیشتر به دنبال یک روایت مستند و رسمی هستند. با این دست اتفاقاتی که در مسیر پخش اثر است چرا تهیه‌کننده  و کارگردان باید سرمایه خود را در این مسیر به خطر بیندازد! مقصر مسئولان نظارتی هستند که نمی‌توانند تحمل کنند کسی روایت دراماتیزه خود را از عاشورا به تصویر بکشد. نمونه فیلم رستاخیز از محمدرضا درویش هم مبین همین نکته است. میلیاردها پول در فیلم رستاخیز هزینه شده است، حالا چه کسی پاسخگوست؟ به طور کل اثر مذهبی و دینی در ایران هزار صاحب دارد و به همین خاطر خیلی منطقی است که کسی به سراغ آن نرود. در طول این چند سال هم آثاری که با مضامین مذهبی و دینی چه در قالب سریال و … ساخته شده است خیلی شعاری و کلیشه‌ای هستند و تنها اثر با ارزش سینمایی روز واقعه است که آن هم ماجراهایی در خود دارد که اجازه ندادند صاحب اصلی خودش اثر را بسازد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است