روزنامه صبا

روزنامه صبا

پرونده شنبه های چالشی صبا

شهرام اسدی:شرایط مهیا نیست


در پرونده چالش این هفته صبا به «جای خالی حماسه عاشورا در  قاب سینما» پرداخته‌ایم.

صبا در پرونده های چالشی این هفته به این مسئله می پردازد که چرا قیام امام حسین (ع) و حماسه عاشورا در سینما بازتاب اندکی داشته است؟ و چه مسائلی باعث شده است که فیلمسازان دینی کمتر به سراغ این موضوع برای بازنمایی بروند! آنچه که صبا در این چالش آن را بیشتر محور گفت و گو با صاحب نظران قرار داده است، بازنمایی قیلم امام حسین (ع) در سینما است. هرچند آثار سریالی و … نیز در این موضوع چندان زیاد نبوده و نیستند.

شهرام اسدی:شرایط مهیا نیست

به سوال و چالش خوبی اشاره کرده‌اید. پاسخ به این سوال مفصل است و در قالب یک یا دو جمله نمی‌توان دلیل را بررسی کرد. من سال‌های زیادی است که مصاحبه نمی‌کنم. این سوال از من هم زیاد پرسیده شده است، که چرا دوباره اثری را با این مضامین نمی‌سازم و من می‌گویم شرایط مهیا نیست. ممنون از صبا که این چالش را سوال محوری قرار داده است و شرمنده‌ام که نمی‌توانم پاسخ مبسوطی بدهم و شما را خسته می‌کنم.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است