روزنامه صبا

روزنامه صبا

پرونده شنبه های چالشی صبا

سعید مستقاثی:چقدر به فیلمسازان مطالب داده شده که حالا توقع دارند؟


در پرونده چالش این هفته صبا به «جای خالی حماسه عاشورا در  قاب سینما» پرداخته‌ایم.

صبا در پرونده های چالشی این هفته به این مسئله می پردازد که چرا قیام امام حسین (ع) و حماسه عاشورا در سینما بازتاب اندکی داشته است؟ و چه مسائلی باعث شده است که فیلمسازان دینی کمتر به سراغ این موضوع برای بازنمایی بروند! آنچه که صبا در این چالش آن را بیشتر محور گفت و گو با صاحب نظران قرار داده است، بازنمایی قیلم امام حسین (ع) در سینما است. هرچند آثار سریالی و … نیز در این موضوع چندان زیاد نبوده و نیستند.

:چقدر به فیلمسازان مطالب داده شده که حالا توقع دارند؟

پاسخ این سوال خیلی مفصل است و می‌‌تواند کتاب ‌شود. ولی به طور خلاصه  اولا برمی‌گردد به آگاهی بر تاریخ سینمای ایران که چه کسانی آن را پایه‌گذاری کردند و چه کسانی بسط دادند و چگونه به بعد از انقلاب رسید و چه مسیری طی کرد و ثانیا حضرت آقا در همین دیدار اخیر با روحانیون در واقع مطلبی فرمودند که پاسخ همین سوال است مبنی بر اینکه چقدر به این فیلمسازان و سینمای ما توسط روحانیت مطالب داده شده که درباره‌اش فیلم بسازند؟! و حالا از آنها توقع دارند!

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است