روزنامه صبا

روزنامه صبا

پرونده شنبه های چالشی صبا

محمود حائری:قاجاق کتاب از عدم قانون کپی‌رایت نشات می‌گیرد


در پرونده چالش این هفته صبا به موضوع «چرا قاچاق کتاب وجود دارد؟» پرداخته‌ایم.

در شنبه‌های چالشی این هفته روزنامه صبا به صورت تخصصی به پرونده  قاچاق کتاب در بازار نشر پرداخته‌ایم. موضوع قاچاق کتاب سال‌هاست که در ایران باب شده و ادامه دارد، آسیب شناسی از این حوزه که چرا کتاب‌های بدون مجوز و یا حتی با مجوز اما به صورت قاچاق در بازار وجود دارد، سوال شنبه‌های چالشی این هفته روزنامه صبا است. به همین منظور خبرنگار صبا با این پرسش به سراغ ناشران، نویسندگان و کارشناسان حوزه کتاب رفته تا چیستی و علت این مسئله را جویا شود.

محمود حائری (نشرچشمه):قاجاق کتاب از عدم قانون کپی‌رایت نشات می‌گیرد

بحث قاچاق کتاب بیش از آنکه به مولف و مترجمان ضربه بزند، ناشران را دچار ضرر و زیان می‌کنند. به این شکل که وقتی کتابی پرفروش می‌شود از آنها ترجمه‌های فیک با اندک تغییراتی توسط مترجمانی بی نام بیرون می‌آید، یا اینکه کتاب‌هایی مانند ملت عشق و … افست‌شان در بازار می‌آید. ناشران نامعتبر معمولا هرکتابی را که بازار دارد را با عنوان مترجمی که تابحال اسمش هم شنیده نشده است، کتاب سازی می‌کنند. کتاب افست و چاپ غیرقانونی هم در کتاب‌هایی که چاپش ممنوع شده و یا کتاب‌های پرفروش همواره وجود دارد. مسئله کتاب سازی به دلیل آنکه در ایران قانون کپی رایت رعایت نمی‌شود نشات می‌گیرد یعنی اینکه هر ناشری می‌تواند ترجمه‌ای از کتاب‌های معتبر خارجی را وارد بازار کند و متاسفانه وزارت ارشاد دراین مرحله ترجمه‌های مختلف از یک کتاب را تطبیق نمی‌دهد و تنها همان معیارهای ممیزی خودشان را لحاظ می‌کنند و بحث ترجمه و اصالت آن اصلا برای‌شان اهمیت ندارد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است