روزنامه صبا

روزنامه صبا

حسین سلطان محمدی:

همدلی میان جناح‌ها و افکار مختلف


این برنامه موضوع فلسطین را گویاتر و جلوتر از دیگر شبکه‌های سیما بیان می‌کند.

«به افق فلسطین» برنامه ترکیبی گفت‌وگو محوری است که حدود یک ماه است از شبکه افق روی آنتن می‌رود. این برنامه در شرایطی روی آنتن رفت که بعد از عملیات طوفان‌الاقصی و آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی و نسل کشی مردم غزه، توانست خلأ یک برنامه با محور موضوع فلسطین همزمان با فجایعی که در غزه شکل گرفت را پر کند. این برنامه با دعوت از مهمانان متنوع رویکرد واحدی را روی آنتن برد و نماد اعتراض تمام ایرانیان با خط فکری‌ و مشی سیاسی متفاوت در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی شد. در این میان این برنامه که در کمترین زمان توانست جامعه نخبگان و رسانه را نسبت به فاجعه غزه، حساس کند، با تغییر اتاق فکر و گروه تولیدش واکنش‌هایی را برانگیخت. اما به گفته مدیر شبکه با این تغییر به روند تولید برنامه خدشه‌ای وارد نشده و «به افق فلسطین» با همان رویکرد و نگاه روی آنتن است.

حسین سلطان محمدی کارشناس رسانه:همدلی میان جناح‌ها و افکار مختلف

حسین سلطان محمدی کارشناس رسانه با اشاره به فرم و محتوای«به افق فلسطین» گفت: این برنامه فرم فعال و پویایی دارد که در آن هم اطلاعات استودیویی داده می‌شود، هم ارتباط گیری با خبرنگاران حاضر در فلسطین بخصوص در غزه فارغ از اینکه از کدام رسانه بودند، شکل گرفت.گفت‌وگو با مهمانانی از طیف‌ها و سویه‌های مختلف و گردآوردن آنان حول یک نقطه مرکزی یعنی حمایت از مردم مظلوم فلسطین و طرد ظالمان صهیونیست و صحه بر اقدام مدافعانه نیروهای مقاومت در طوفان‌الاقصی بخش‌هایی کلی از شاکله این برنامه بود.

وی به بازخوردهای این برنامه اشاره کرد و گفت: در هر دوره مدیریتی در سازمان صداوسیما، تلاش‌هایی انجام می‌شود برای نزدیک شدن به عنوان و ماهیتی به نام رسانه ملی. ملی بودن متکی به ملتی است که واجد تنوع و تکثر شکلی و محتوایی هستند اما همه حول عناصر اصلی ملیت یعنی فرهنگ و جغرافیای ملی گرد هم هستند. در این برنامه نیز، این نکته بنیادین دیده شد و برای همین، هر نگرشی از دیدن نماینده‌هایی از نگاه خود در این برنامه مسرور بود.

این منتقد درخصوص اینکه در فصل جدید «به افق فلسطین» ممکن است تغییراتی اعمال شود یا خیر گفت: کمی سخت است این قالب پذیرفته شده در نزد دیدگاه‌های گوناگون را بتوان عمقی دگرگون کرد. برای همین فکر نکنم خیلی تغییر محتوایی بتوان ایجاد کرد اگرچه در فرم نیز بجز جا به جایی مجریان که در خبرها آمده، نمی‌توان تغییری داد، که اگر چنین شود باید به عنوان فعلی عنوان دیگری برای ترکیب جدید داد.

سلطان محمدی در جواب اینکه «به افق فلسطین» چقدر روی تنوع و نوآوری تمرکز کرده بود خاطرنشان کرد: توجه بسیار به سویه‌های متکثر جامعه‌مان و نمایندگان آنها برای حضور در برنامه. محدود نکردن مهمانان و اجازه دادن برای بیان حرف‌های شان که به علت ویژگی زنده بودن برنامه، الزامی بود. پاسخ مثبت گرفتن از صاحبان دیدگاه‌های حتی متفاوت برای حضور در برنامه، بخشی از نوآوری‌های این برنامه بود که با آیتم‌های همراه، موضوع فلسطین را از جهاتی، گویاتر و جلوتر از دیگر شبکه‌های سیما، نزد افکار عمومی و صاحبان نگرش‌های مختلف و رسانه‌ها، بیان  می‌کرد.

آزاده کرمی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است