روزنامه صبا

روزنامه صبا

تقی ربانی:

در عمق میدان و در میان مردم


با نگاهی به ایام پیش رو و برگزاری انتخابات رویکردهای رسانه ملی نیز همگام با همین افق ترسیم و عملیاتی شده است.

تقریبا یک ماه به برپایی دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده‌‌است و سازمان صداوسیما قرار است برای اولین بار با یک طرح جدید به استقبال از انتخابات برود. طرحی درباره راه اندازی ۲۰۰ کانال انتخاباتی که قرار است بر اساس حوزه‌های انتخاباتی و البته کمی کمتر از تعداد حوزه‌ها ایجاد شود. ۲۰۸ حوزه انتخاباتی وجود دارد و صداوسیما بنا دارد ۲۰۰ کانال انتخاباتی راه اندازی کند تا نامزدهای مجلس شورای اسلامی بتوانند از این طریق به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود با مردم بپردازند. چندی پیش پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما اقدام بزرگ انتخاباتی این سازمان در ایجاد ۲۰۰ کانال تلویزیونی را برجسته‌ترین و ملموس‌ترین اقدام تحولی رسانه ملی در این دوره دانست و گفت: سازمان صداوسیما با شجاعت زیر بار مسئولیت چنین کاری رفت تا راهبردهای انتخاباتی مورد تاکید رهبر انقلاب اعم از رقابت و مشارکت و امنیت را جامه عمل بپوشاند. در حالی که یک ماه تا دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باقی‌مانده‌است، صداوسیما به منظور فراهم‌آوردن فضای مناسب برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی اقدام به راه‌اندازی کانال‌هایی در شبکه‌‌های استانی سیما کرده‌است تا نامزدها با حضور در آن از برنامه‌‌ها و ایده‌های خودشان در ورود به مجلس شورای اسلامی بگویند. سازمان صداوسیما طی دوسال‌ونیم گذشته تلاش کرده زیرساخت‌های فکری خوبی برای اجرای سندتحول ایجاد کند. در این میان باید به دو سرفصل در تحول رویکردی تحت عنوان « تولید محتوای رو به آرمان به جای محتوای تحت ضابطه» و « مدیریت خط سبزی به جای مدیریت خط قرمزی» اشاره کرد. در این میان اقدام بزرگ انتخاباتی رسانه ملی در ایجاد ۲۰۰ کانال تلویزیونی مصداق روشن این دو سرفصل و در واقع برجسته‌ترین و ملموس‌ترین اقدام تحولی رسانه ملی در این دوره است.

با نگاهی به ایام پیش رو و برگزاری انتخابات رویکردهای رسانه ملی نیز همگام با همین افق ترسیم و عملیاتی شده است. به‌عنوان نمونه‌ای از رویکرد تحولی بر پایه دو اصل «هویت‌محوری» و «عدالت‌گستری»، می‌توان به راه‌اندازی حدود ۲۰۰ کانال انتخاباتی اشاره کرد که برای نخستین بار باهدف رعایت عدالت و بهره‌مندی تبلیغاتی تمام نامزدها از فضای آنتن رسانه ملی و نشان دادن عزم صداوسیما برای اثرگذاری در ایجاد مشارکت پرشور و گسترده مردم در انتخابات ایجاد شده است که این یعنی فضایی در رسانه ملی به وجود آمده که در عمق میدان و در میان مردم قرار دارد تا هر زمانی که مردم اراده کنند متناسب با اتخاذ تصمیمات انقلابی، هر نقطه‌ای از این سرزمین اسلامی، مرکز تولید محتوا و اعزام فکر و عقیده به جبهه‌های جنگ نرم شود.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است