روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

پرونده روزنامه صبا درباره رویداد ملی استاپ‌موشن؛

ایجاد میدان رقابت برای قصه‌گویی با تصویر متحرک

رویداد ملی استاپ‌موشن قرار است توسط حوزه هنری کودک و نوجوان برگزار ‌شود.

نمایش کامل