روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

اسماعیلی:

حامی نمایش خانگی و همه افرادی که در این حوزه کار می‌کنند، هستم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اظهاراتی تاکید کرد که؛ حامی نمایش خانگی و همه افرادی که در این حوزه کار می‌کنند هستم و با اعمال محدودیت‌های غیرقانونی مخالفم.

نمایش کامل