روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

گفتگوی صبا با عوامل سریال «عقرب عاشق»

شگفتی‌هایی غیر‌منتظره‌ در عقرب عاشق

در این شماره از روزنامه با عوامل سریال «عقرب عاشق» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده به گفتگو پرداخته ایم.

نمایش کامل