روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

اوشان محمودی:

با اجرای تعداد زیاد نمایش‌ها مخالفم

کارگردان نمایش «ژپتو» با تاکید بر بازگشت تئاتر به سبد کالایی خانوار گفت که؛ با اجرای تعداد زیاد نمایش‌ها مخالفم.

نمایش کامل