روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

رئیس انجمن سینماداران:

اگر فیلم مناسب باشد در هر فصلی موفق است

محمدقاصد اشرفی با انتقاد از قیمت بلیت سینما گفت، اگر فیلم مناسب باشد و بتواند مخاطب را به سینما جذب کند، در هر فصلی موفق بوده است.

نمایش کامل