روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

 ورود برج‌سازها به حرفه تهیه‌کنندگی/ تلویزیون بُردش را از دست داده است

بیوک میرزایی با اشاره به ورود تهیه کنندگان نابلد در سازمان صداوسیما، گفت: کسانی هستند که باغدارند، زمین دار هستند و در واقع برج سازی می کنند اما آمده اند و تهیه‌کننده شده‌اند!

نمایش کامل