روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

مرتضی پورحیدری:

تمام اتفاقات صحنه در گروی طراحی نور است

طراح صحنه و دکور نمایش میدانی «تنهاتر از مسیح» معتقد است؛ در این آثار تمام اتفاقات در گروی طراحی نور است.

نمایش کامل