روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

جواد انصافی:

نمایش «عمو نوروز و ننه سرما در بهار نوروزخوانان» به بچه‌ها می‌گوید چه محتوایی پشت آیین‌ها نهفته است

کارگردان نمایش «عمو نوروز و ننه سرما در بهار نوروزخوانان» درباره این نمایش گفت که؛ لازم است به بچه‌ها بگوییم چه محتوایی پشت آیین‌های‌مان نهفته است.

نمایش کامل