روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

چهره روز؛

حامد بهداد؛ بازیگری که برای انسان ها حرمت قائل است

حامد بهداد، به حرمت انسان‌ها و برای فرد فرد جامعه ارزش قائل است و هدف او زندگی توام با احترام است.

نمایش کامل