روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

حامد عنقا:

اقتباس کاری ماشینی نیست

طراح، نویسنده و تهیه کننده با اشاره به موضوع ساخت فیلم‌های اقتباسی معتقد است که؛ اقتباس کاری ماشینی نیست و افرادی هستند که در این باره تصمیم می گیرند.

نمایش کامل