روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

حسین قناعت:‌

شاید دیگر فیلم کودک نسازم

کارگردان «والدین امانتی»، با بیان اینکه کمی خسته هستم و جذابیت سینمای کودک رفته رفته برایم کمتر می‌شود، گفت که؛ شاید در آینده ناخواسته به سراغ سینمای دیگری رفتم.

نمایش کامل