روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

نگاه روزنامه صبا به هفته سینمای ایران در بغداد؛

دیپلماسـی تصویـر

رئیس سازمان سینمایی در نخستین هفته سینمای ایران در عراق به بررسی ضرورت تبادل فرهنگی‌-سینمایی ایران و عراق پرداخت.

نمایش کامل
thumbnail

خزاعی:

پای صیانت از بانوان سینماگر ایستاده‌ایم

رئیس سازمان سینمایی تاکید کرد: این سازمان با تمام قوا از حقوق سینماگران و هنرمندان زنی که تحت آزار قرار گرفته‌اند صیانت می‌کند.

نمایش کامل