روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

داوود بیدل:

«نمور» را با رویکرد اکسپریمنتال ساختم

کارگردان فیلم سینمایی «نمور»، آن را یک اثر کاملاً ملودرام می‌داند که برای کارگردان یک اثر اکسپریمنتال محسوب می شود.

نمایش کامل