روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

نگاهی به سیمای تاریخ دینی ما؛

 مروری بر مسیر سازنده سیمای تاریخ اسلام

داوود میرباقری مردی که خیلی از ما، نگاه تصویری مان به تاریخ اسلام را از دریچه نگاه او ساخته ایم و جایگاهی خاص و بی بدیل در سینما و تلویزیون ما دارد.

نمایش کامل