روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

هادی محقق کارگردان «درب»:

نباید سینما را از زندگی جدا کرد

هادی محقق کارگردان «درب» در مصاحبه با روزنامه صبا گفت: من معتقدم نباید سینما را از زندگی جدا کرد، نباید احساس کنیم که داریم کار ویژه‌ای انجام می‌دهیم. خوشبختانه ما خیلی راحت کار را ساختیم.

نمایش کامل