روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

سهیل موفق:

کرونا تاثیرات زیادی در کار ما برجا گذاشت

کارگردان مجموعه دردسرهای شیرین گفت که؛ کرونا تاثیرات زیادی در کار ما برجا گذاشت و درخواست پروانه ساخت فیلم جدیدی را داده بودم که از همان زمان تا به همین امروز کار خوابید.

نمایش کامل