روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

رضا بنفشه‌خواه:

امیدوارم گوش شنوایی برای مسایلی که «جناب عالی» به آن پرداخت، وجود داشته باشد

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون تاکید کرد که؛ امیدوارم گوش شنوایی برای بیان مسایلی که سریال «جناب عالی» بدان پرداخته به ویژه نقدهایی که به سیستم اداری یک کشور وارد کرده است، وجود داشته باشد.

نمایش کامل