روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

روح الله سهرابی تشریح کرد:

بررسی کاهش قیمت بلیت سینماها

 مدیر کل اداره نظارت بر سینماها و عرضه فیلم سازمان سینمایی ضمن بررسی کاهش قیمت بلیت سینماها، تاکید کرد که؛ بنای سازمان سینمایی بر تشکیل هرچه زودتر شورای صنفی نمایش بوده  است.

نمایش کامل