روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

داریوش یاری:

اگر شرایط به خوبی پیش رود شاید «شور عاشقی» برای محرم سال آینده آماده شود

کارگردان سرالک‌های مذهبی گفت که؛ اگر شرایط به خوبی پیش رود شاید «شور عاشقی» که به محرم امسال نرسید برای سال آینده آماده شود.

نمایش کامل