روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

به بهانه روز ملی سینما؛

سـینما، عشـق، خاچیکیـان…

روزنامه صبا گفت و گویی با  ادوین، پسر ساموئل خاچیکیان،  کارگردان فقید سینما انجام داده است تا زوايايي از شخصيت اين بزرگمرد، بيشتر نمايان شود.

نمایش کامل