روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

گفتگوی صبا با اصغر عباسی

فیلم کوتاه باید مخاطب را متحیرکند

در این شماره از روزنامه با اصغر عباسی کارگردان فیلم «رویای نیمه شب» به گفتگو پرداخته ایم.

نمایش کامل