روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

گفتگوی صبا با عوامل سریال «نیکان»

نیکان از مسیر لاک قرمز گذشت

در این شماره از روزنامه با عوامل سریال «نیکان» به کارگردانی علی سرآهنگ به گفتگو پرداخته ایم

نمایش کامل