روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

علی اسماعیلی:

نمایش‌های میدانی مخاطب را در آغوش می‌گیرد

تهیه‌کننده نمایش «روشنای شب تار» معتقد است که مهمترین ویژگی نمایش‌های میدانی این است که مخاطب بدون واسطه کار را می‌بیند و بنوعی مخاطب را در آغوش می‌گیرد.

نمایش کامل