روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

عادل تبریزی:

«ستاره سینما»، از منظر سینما قصه‌ای روز و معاصر را روایت می‌کند

کارگردان سینما معتقد است که؛«ستاره سینما» یک کمدی اجتماعی است که از منظر سینما قصه‌ای روز و معاصر را روایت می‌کند.

نمایش کامل