روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

سجاد مهرگان:

مردم تیترهای ژورنالیستی نیستند

کارگردان مجموعه «آقای قاضی» معتقد است که،سینمای ایران سینمایی است که به مردم بیشتر به‌عنوان یک تیتر ژورنالیستی توجه می‌کند تا موضوعاتی که هر روز در اجتماع با آن‌ها درگیر هستند.

نمایش کامل