روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

مهدی جعفری‌جوزانی خبر داد:

مهاجرت صدها تولیدکننده بازی از کشور / سانسور بازی‌های ایرانی در غرب

مدیر بخش نوجوان و سرگرمی‌های دیجیتال با اشاره به ضرورت حمایت از بازی‌های ایرانی از مهاجرت صدها نفر از تولیدکنندگان بازی از کشور خبر داد.

نمایش کامل