روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

سیدمحمد قاضی:

سینما به قهرمان نیاز دارد

تهیه کننده فیلم "پیتوک"  با تاکید بر اینکه بدون شک این خود فیلم است که فروش یا عدم فروش فیلم را تضمین می‌کند، معتقد است که؛ سینما به قهرمان نیاز دارد.

نمایش کامل