روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

سیروس الوند تاکید کرد:

سینما در درجه اول یعنی اجرا

کارگردان سینما با بیان اینکه جزئیات در سینما بسیار اهمیت دارد تاکید کرد که؛ سینما در درجه اول یعنی اجرا و این که شما چه چیزی را می گویید مرحله بعد است. این که چگونه می گویید مهم است.

نمایش کامل