روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

محمدصادق باطنی:

پای کار آمدن نوجوان‌ها نتیجه تحول در شبکه امید است

مدیر شبکه امید با اشاره به تحولات صورت گرفته در این شبکه معتقد است که؛ آن چیزی که نتیجه تحول را در شبکه امید نشان می‌دهد، پای کار آمدن نوجوان‌ها است.

نمایش کامل