روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

عبدالرضا اکبری:

«آتش سرد» با جاذبه‌های پنهان و آشکار است

بازیگر سریال «آتش سرد» معتقد است که؛ این سریال یک جاذبه های پنهان و آشکار دارد که فکر می کنم مخاطب بتواند با آن ارتباط برقرار کند.

نمایش کامل