روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

سعید فتحی‌روشن:

شعبده بازی در فصل دوم بازیمون کمتر از فصل اول است

شعبده باز «عصر جدید» و راوی «بازیمون» در اظهاراتی با اشاره به فصل دوم بازیمون گفت که؛ : نسبت به فصل گذشته کمتر شعبده‌بازی انجام دادم چراکه ترجیح این بود که کاراکتر کارآگاه گونه‌ای ارایه بدیم.

نمایش کامل