روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

احمدرضا معتمدی در واکنش به حواشی «عنکبوت مقدس»:

باید به‌جای شیوع خطا، کرامت‌مندانه بر آن چشم فرو بندیم

کارگردان سینمای ایران در واکنش به حواشی فیلم سینمایی «عنکبوت مقدس» در متنی تاکید کرده است که؛ باید به‌جای شیوع خطا، کرامت‌مندانه بر آن چشم فرو بندیم و فرزندان خود را به حریم موطن خویش باز خوانیم.

نمایش کامل