روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

#چهره_روز

لادن ‌مستوفی؛ شکوفه‌ای که در دل زمستان روئید

لادن مستوفی درباره بازیگری در تئاتر معتقد است؛ حسی که درتئاتر وصحنه وجود دارد، بهاندازه تلویزیون و سینما نیست.

نمایش کامل