روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

گفتگوی صبا با عوامل نمایش «ط»

حقیقت تاریخ زیر نور تئاتر

در این شماره از روزنامه با عوامل نمایش «ط» به کارگردانی مجید رحمتی به گفتگو پرداخته ایم.

نمایش کامل