روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

گفتگو با عوامل رویداد کارگان شمبه

‌رویدادی برای خلق امکان‌های تئاتری 

در این شماره از روزنامه با ایده‌پردازان و عوامل اجرایی رویداد کارگان شمبه به گفتگو پرداخته ایم.

نمایش کامل