روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

پوریا آذربایجانی:

«برف بی‌صدا می‌بارد» مخاطب را پای تلویزیون نشاند

کارگردان «برف بی‌صدا می‌بارد» درباره میزان موفقیت این سریال معتقد است که؛ «برف بی‌صدا می‌بارد» توانست مخاطب را با خود همراه کند و تا جایی که من دیدم آدم‌های مختلفی از قشرهای مختلف جامعه سریال را دیدند

نمایش کامل