روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

«لئو» نمایش غربت مهاجرت به زبان کودکان است

 محمد معین روح الامینی کارگردان فیلم کوتاه «لئو» در گفتگو با روزنامه صبا با بیان اینکه این فیلم به مهاجرت کودکان اشاره دارد، گفت: «لئو» نمایش غربت مهاجرت به زبان کودکان است.

نمایش کامل