روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

گفتگوی صبا با کاظم نظری

هنرمندان با صلابت حاشیه سازی‌ها را بی اثر کردند

در این شماره از روزنامه بابا کاظم نظری مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی به گفتگو پرداخته ایم

نمایش کامل