روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

هوشنگ مرادی کرمانی تشریح کرد:

گریه و ستایش مرادی کرمانی برای محمود دعایی

نویسنده پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان با بیان این‌که سیدمحمود دعایی آدم متواضع و فروتنی بود گفت که، بارها به ایشان گفتم تواضع و فروتنی را کلی شرمنده کرده‌ای.

نمایش کامل