روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

چهره روز؛

ملک‌الشعرا برازنده بهار بود

محبوبیت بهار، تا جایی شد که در مجلس پنجم، به عنوان نماینده مردم تبریز حضور پیدا کرد و جدی‌تر در صف مخالفان جمهوری رضاخانی قرار گرفت.

نمایش کامل